Банкови сметки
Обслужваща банка ЦКБ Силистра
BIC код: CECB BG SF

Набирателна сметка
За гаранции и вещи лица/свидетели
IBAN: BG 34 CECB 9790 33G1 6952 00

 

Транзитна сметка
За държавни такси
IBAN: BG 27 CECB 9790 31G1 6952 00

Комисионната на банката за обслужване е:
- 0,45 лв. за вноски от физически лица;
- 0,70 лв. за вноски от юридически лица.