Контакти

За контакт с АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СИЛИСТРА

АДРЕС: гр. Силистра, ул. Цар Шишман № 5, ет. 4

ТЕЛ. ДЕЛОВОДСТВО: (086) 822 321

ТЕЛ. (086) 83 83 74   съдебен администратор / главен счетоводител

ФАКС: (086) 83 83 74

E-MAIL: adm_sad_silistra@abv.bg