Състав

Председател:

Маргарита Русева Славова

 

Зам.-председател:

Павлина Георгиева-Железова

 

Съдии:

Валери Николов Раданов